POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dane przekazane za pomocą tego formularza będą przetwarzane przez spółkę ROCA Polska Sp.z o.o., której dane podano poniżej:

Nazwa spółki: ROCA Polska Sp.z o.o.
Adres: ul. Wyczółkowskiego 20, 44-109 Gliwice
Tel.: +48 32 339 41 00
Adres e-mail: gdpr@laufen.net


Dane z formularza będą przetwarzane w celach związanych z obsługą zapytań kierowanych przez naszą witrynę oraz zarządzaniem nimi, a także, za zgodą użytkownika, do wysyłania wiadomości marketingowych, które mogą go zainteresować. Podstawę prawną przetwarzania stanowi zrealizowanie usługi będącej przedmiotem zapytania. W przypadku wiadomości reklamowych podstawą taką jest zgoda użytkownika.

 

Uzyskanie tych danych jest niezbędne do zrealizowania usług będących przedmiotem zapytania. W przeciwnym razie nawiązanie relacji z użytkownikiem jako klientem firmy Laufen byłoby niemożliwe. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku informacji wykorzystywanych do przesyłania elektronicznych wiadomości marketingowych, ponieważ dane te nie są niezbędne do utrzymywania stosunku umownego. Przetwarzanie będzie się odbywać na terenie Unii Europejskiej i nie będzie oparte na decyzjach podjętych w sposób zautomatyzowany. Dostęp do danych będą mieć wyłącznie strony trzecie, którym spółka ROCA Polska Sp.z o.o. jest prawnie zobowiązana je udostępnić, oraz firmy, którym powierzono wewnętrzne usługi zarządzania w firmie.

 

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie tak długo, jak pozostają niezbędne, użyteczne i adekwatne, oraz, w każdym przypadku, przez wymagany prawnie okres po zakończeniu stosunku umownego. Po zakończeniu takiego stosunku dane będą przechowywane wyłącznie w celach i przez okres, które są niezbędne, aby zachować zgodność z obowiązującymi wymogami prawnymi, i zostaną odpowiednio zablokowane. Oznacza to, że po zakończeniu stosunku umownego zostaną natychmiast zablokowane.

Zgodnie z obecnymi przepisami prawnymi użytkownik może dochodzić swoich praw do dostępu, sprostowania lub usunięcia danych, a także zażądać ograniczenia przetwarzania danych, wyrazić sprzeciw wobec takich działań, wnioskować o przeniesienie danych lub wycofać swoją zgodę. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres gdpr@laufen.net. Można również wnieść skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych lub podobnego organu właściwego dla danego kraju.