Kontakt:

ROCA Polska Sp.z o.o.
ul. Wyczółkowskiego 20
44-109 Gliwice

Tel. +48 32 339 41 00

E-mail: biuro@laufen.pl

INFOLINIA: 801 88 76 22

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
KRS 0000176704
NIP: 969-11-11-800
Kapitał zakładowy 121 600 000,00 PLN